Home   Cumann Óige Chroí Éanna

Cumann Óige Chroí Éanna

Bunaíodh Cumann Óige Croí Éanna ar 11ú Márta 2011. Tá fearadh na fáilte roimh gach páiste atá ag freastal ar bunscoil lán Ghaeilge sa cheantar agus roimh na déagóirí atá ag foghlaim Gaeilge ar scoil.

Tá cuid mhór ar fáil sa chumann – spórt, éaláin, cluichí, craic agus cairdeas. Is rud speisialta é le bheith ábalta lábhairt i nGaeilge le do chairde agus spraoi a bheith agat comh maith!

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

Croí Éanna Youth Club was established on 11th March 2011. We give a hearty weclome to every child that is attending an Irish medium primary school and to all teenagers who are studying Irish at secondary level.

There is alot available at the club – sport, art, games, craic and friendship. It is a special thing to be able to speak to your friends in Irish whilst having fun.

Praise the youth and she will come