Home   Gaelscoil Éanna   Ár Scoil – Saol naGaeilge

Ár Scoil – Saol naGaeilge

http://saol.gaeilge.ie/EagránReatha/Árscoil.htmlÁr Scoil

Níorbh aon ríomhadh gorm é saolú Ghaelscoil Éanna Ghleann Ghormlaithe ach gaisce beoghlas, agus seo fréamhaithe i bpobal a thóg orthu féin an teanga a shíolrú ina gcultúr féin. Ní gan dua a tháinig an fás go bhfuil sa lá atá inniu ann naíscoil agus gaelscoil lonnaithe i dtailte Naomh Éanna CLG agus an obair ar fhoirgnimh úrnua ghalánta faoi lán seoil. Osclófar seo in Aibreán na bliana seo. Is faoi scáth cumainn áitiúil, Croí Éanna, a spreagadh saothrú gach a mbaineann leis an nGaeilge – cultúr, ceol agus spórt – i nGleann Ghormlaithe ó 1956 agus a tugadh idir chamáin scolaíocht trí mheán na teanga a fhréamhú sa phobal. I gcomhar le Naomh Éanna CLG a tugadh na chéad choiscéimeanna ar bhóthar seo an dúchais sa bhliain 2003. I suirbhé fairsing a rinneadh sa cheantar, léirigh 85% den phobal lántacaíocht don aisling.

Bhláthaigh seo gur bunaíodh Naíscoil Éanna le seachtar daltaí ar an rolla sa bhliain 2003. Nuair a thug Bairbre de Brún, FPE, cuairt orthu chun a gcéad ‘Graduation Ceremony’ a chomóradh leo an bhliain dár gcionn, bhí cúig cloigne déag ag scairteadh ‘Anseo!’ Bhain Croí Éanna an chéad áit i Roinn 1 de Chomórtas Ghlór na nGael agus bhronn an tAire Éamon Ó Cuív duais speisialta aitheantais orthu mar an Iontráil Nua is fearr sa bhliain 2006. Go díreach roimh Nollaig na bliana seo bhain Croí Éanna Gradaim na hAislnge | Aisling Awards 2011 a eagraíonn an Belfas Media Group AS SÁRSHEIRBHÍSÍ DON GHAEILGE.

Sa bhliain 2008, d’oscail Gaelscoil Éanna a doirse agus, tar éis di aitheantas oifigiúil a bhaint amach, bhí an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, i gcomhar leo don ócáid.Bhí foireann de cheathrar múinteoirí i mbun oiliúint na ngasúr faoi 2010 agus mionbhus úrnua ceannaithe ar mhaithe leis na scoláirí a thabhairt ar scoil.

Mí Mhéan Fómhair na bliana seo caite, cuireadh tús le tógáil foirgnimh bhreá nua scoile agus, mar is léir ón ngrianghraf, tá an obair thógála go mór chun cinn. Bhí an tAire Oideachais, John O’Dowd, i láthair chun an chéad fhód a chasadh. Tá grianghraf breá le blaiseadh agaibh – íomhá a chuirfidh allas oraibh – dó féin i dteannta na ndaltaí Aisling Ní Dhomhnaill agus Oisin Ó Conghaile agus Maighréad Ní Chonghaile, Príomhoide, i mbun sluasaide! Ní gá ach cúpla abairt ó bhéal an Phríomhoide chéanna go dtuigfí an fuinneamh agus an cur chuige a bhaineann le gach gné d’ardoideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar do na daltaí. Léiríonn cúpla ceann eile de na grianghraif chomh maith féin gur dream fuinniúil inniúil bríomhar iad na tuismitheoirí!

Tá anois 34 gasúr ag freastal na Naíscoile agus 76 ‘sinsir’ ar rolla na gaelscoile féin. Táthar ag dréim le fáilte a chur roimh an gcéadú scoláire i mí Mheán Fómhair seo chugainn!

I measc na gcuairteoirí a tháinig chucu le blianta beaga anuas bhí Seán Óg Ó hAilpín, Peter Canavan, Uachtarán na hÉireann Máire Mhic Ghiolla Íosa agus fear na scuaibe, Patsaí Dan Mac Ruaidhrí, Rí Thoraí. Is fiú a rá anseo go raibh an Rí Peter faoi agallamh i SAOL dornán de bhlianta ó shin agus gur iarr, ag deireadh an agallaimh, ‘cead cainte bomaite’ gur mhol sé go spéir gach duine a shaothraíonn an Ghaeilge!

Fágaimid an focal scartha seal ag scoláirí Rang 4!

Lus an Chromchinn

Is bleib bheag nua mé,

Ag fanacht ar an Earrach,

Anois, tá mé i mo chodladh,

Thar Gheimhreadh sioctha, fuar, fada.

An tEarrach atá ann,

Agus tá mé ag fás

Le gas feas agus duilleoga buí,

Tá mé amuigh ag spraoi.

Anois, tá an Samhradh ag teacht,

Chonaic mé Lá Fhéile Pádraig agus an Cháisc,

Bhí spórt iontach ann le mo chairde,

Ach, tá mé i mo chodladh arís – slán!

Scríofa ag R4 Gaelscoil Éanna

Is i gcomhar le Naomh Éanna, Club Lúthchleas Gael, a bhíonn Croí Éanna agus Gaelscoil Éanna ag saothrú agus ag forbairt.

Teagmhálacha:

Nuala Ní Néill

Oifigeach Forbartha

Croí Éanna

Bóthar an Bhaile Aird

An Baile Bocht

Gleann Ghormlaithe

Co. Aontroma

BT36 7AU

Fón: (028) 90830088

R-phost:eolas@croieanna.com

R-phost:nuala@croieanna.com

Web:www.croieanna.com

Nuala Ní Néill

Irish Language Development Officer

Croí Éanna

Hightown Road

Ballybought

Glengormley

County Antrim

BT36 7AU

Tel: (028) 90830088

Email: eolas@croieanna.com

Email: nuala@croieanna.com

Web: www.croieanna.com

http://www.facebook.com/croieanna
http://twitter.com/CroiEanna

Gaelscoil Éanna,
Maighréad Ní Chonghaile,
Naomh Éanna,
Club Lúthchleas Gael,
Hightown Road,
Gleann Gormlaithe,
Co. Aontroma ,
BT36 7AU.

048-90830088
info@gaelscoileanna.glengormley.ni.sch.uk

Hightown Road,
Glengormley,
Co. Antrim,
BT36 7AU
St. Enda’s GAA,
info@gaelscoileanna.glengormley.ni.sch.uk

048-90830088