Home   CLG | GAA   Margadh ar chlogaid agus chamáin

Margadh ar chlogaid agus chamáin

Margadh ar chlogaid agus chamáin

Fuair páistí na Gaelscoile tacar iontach clogaid úra an tseachtain seo (idir Chroí Éanna agus an scoil a mhaoinigh i gcomhpháirt) réidh don Samhradh agus bhí roinnt tuistí i dteagmháil ar na mallaibh ag fiosraigh maidir le clogaid agus camáin a cheannach dá bpáistí. Tá margadh iontach ar fáil le Eugene sa chumann; clogad agus camán ar £45 (lacáiste den scoth!). Má tá suim ag duine ar bith an deis seo a thapaidh is féidir dul i dteagmháil le múinteoir Malachaí sa scoil. (gnáth phraghas ar chlogad idir – £40 – £66 agus camáin – £17).

 

The children of the Gaelscoil recently received a lovely new set of helmets (part-funded by both Croí Éanna and the Gaelscoil) ready for the Summer and some parents have enquired about buying helmets and hurls for their children. There is a fantastic offer available through Eugene in the club; helmet and hurl for £45 (a great discount!). If anyone is interested in availing of this opportunity they can contact múinteoir Malachaí in the school. (Usual price of helmets can vary from £40-£66 and hurls – £17).

 

Comments are closed.